Dihondra - pregled dozvoljenih sredstava za zaštitu bilja

Pregled zaštitnih sredstava koji su primenjivi za zaštitu biljne vrste Dihondra.

Napomena

Pre upotrebe sredstava za zaštitu bilja, obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu. Sve informacije pružene u ovoj usluzi prikupljaju se u dobroj namjeri i koriste se isključivo na vlastiti rizik.

Upotreba ovih informacija podložna je poštivanju uslova definisanih u odeljku Pravne napomene.