Pregled prema aktivnim materijama - Fenil ureja herbicidi

Druga, relativno starija, dobro poznata grupa herbicida. U njihovoj strukturi dominiraju fenilna grupa (radikal) i ureja. Kao što je poznato upotrebljavaju se posle setve, a pre nicanja, kao i posle nicanja gajenih biljaka. Iz korena putuju celom biljkom sve do listova gde se smeštaju u hloroplastu i remete proces fotosinteze. Kada se primenjuju na list korova, ne udaljavaju se...

Pogledaj više...

Druga, relativno starija, dobro poznata grupa herbicida. U njihovoj strukturi dominiraju fenilna grupa (radikal) i ureja. Kao što je poznato upotrebljavaju se posle setve, a pre nicanja, kao i posle nicanja gajenih biljaka. Iz korena putuju celom biljkom sve do listova gde se smeštaju u hloroplastu i remete proces fotosinteze. Kada se primenjuju na list korova, ne udaljavaju se daleko od mesta ulaska u biljku. Na listovima prvo dolazi do hloroze, a kasnije nekroze i uginuća. Širokog su spektra delovanja na veliki broj jednogodišnjih monokotiledonih i dikotiledonih korova i zadovoljavajuće selektivnosti. Metabolizam u biljci im je osoben. Pouzdani su i danas predstavljaju standard u zaštiti od korova kod više kultura. Postoji nekoliko grupa herbicida koji imaju isto ciljano mesto (hloroplast), ali ne i mesto na kojem se vežu. Manje su selektivni za okolinu budući da su direktno povezani sa fotosintezom koja je svojstvena korovskim, ali i kulturnim biljkama. Prepoznatljivi su po nastavku - uron u imenu aktivne materije kao što su: diuron, izoproturon, hlortoluron, linuron, metobromuron i drugi.