Pregled prema aktivnim materijama - Imidazoli

Deluju kao inhibitori procesa demetilacije pri biosintezi sterola.