Pregled prema aktivnim materijama - Karbamati (ditiokarbamati)

Nalaze se u grupi aktivnih materija kod kojih mehanizam delovanja i nije potpuno jasan. Ne mogu sa sigurnošću da se svrstaju u neku drugu grupu.