Pregled prema aktivnim materijama - Limacidi

Preparati namenjeni za suzbijanje puževa. Koriste se u obliku zatrovanih mamaca koji se rasipaju po zemljištu uz biljke.