Pregled prema aktivnim materijama - Limacidi

Preparati namenjeni za suzbijanje puževa. Koriste se u obliku zatrovanih mamaca koji se rasipaju po zemljištu uz biljke.

limacidi @ KLUB

Na Facebooku Istra News pišu: Razli...

Super pojašnjeno #raznolikost

Ko je za kafu? ;-)