Pregled prema aktivnim materijama - Morfolini

Inhibiraju izomeraze i biosintezu sterola.