Pregled prema aktivnim materijama - Pirimidini

Deluju kao inhibitori procesa demetilacije pri biosintezi sterola.