Apsolut

Količina aktivne materije u % 48,00% Glifosat IPA
Datum registracije 03.04.2013.
Registracija važi do 15.04.2023.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primenu zaliha -
Proizvodi Shanghai Mio
Distributeri

Aktivne materije

Glifosat IPA (48,00%)

Glifosat IPA = glifosat izopropil amino so