Apsolut

Proizvod Apsolut više nije na spisku i nije aktivan.

Količina aktivne materije u % Glifosat IPA
Datum registracije 03.04.2013.
Registracija važi do 15.04.2023.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primenu zaliha -
Proizvodi Shanghai Mio
Distributeri

Aktivne materije

Glifosat IPA

Glifosat IPA = glifosat izopropil amino so