Beetup compact SC

Proizvod Beetup compact SC više nije na spisku i nije aktivan.

Količina aktivne materije u % 8,00% Desmedifam , 8,00% Fenmedifam
Datum registracije -
Registracija važi do -
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primenu zaliha -
Proizvodi UPL Europe Ltd.
Distributeri

Aktivne materije

Desmedifam (8,00%)

Ova aktivna materija izaziva inhibiciju procesa fotosinteze svojstvenu svim zelenim biljkama kojim svetlosnu energiju sunca pretvara u šećere. Kontaktno dejstvo. Uspešno suzbija korove iz porodice Amaranthaceae i mnoge d...

Fenmedifam (8,00%)

Ova aktivna materija izaziva inhibiciju procesa fotosinteze svojstvenu svim zelenim biljkama kojim svetlosnu energiju sunca pretvara u šećere. Kontaktni herbicid za upotrebu u kombinaciji s drugim aktivnim materijama u s...