Betamet 90 WG

Proizvodu Betamet 90 WG je ukinuta/istekla registracije na dan 31.12.2019. Dopuštena je prodaja zaliha do datuma u polju krajnji rok za prodaju zaliha, a dopuštena je i primena zaliha do datuma u polju krajnji rok za primena zaliha.

Proizvod više nije dostupan kod navedenih distributera na tržištu Srbije.

Količina aktivne materije u % Metamitron
Datum registracije 27.07.2009.
Registracija važi do 31.12.2019.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primenu zaliha -
Proizvodi Sulphur Mills
Distributeri

Aktivne materije

Metamitron

Ova aktivna materija izaziva inhibiciju procesa fotosinteze svojstvenu svim zelenim biljkama koja svetlosnu energiju sunca pretvara u šećere. Zemljišni (rezidualni) i manje folijarni (kontaktni) preparat za suzbijanje je...