Betamet 90 WG

Proizvod više nije dostupan kod navedenih distributera na tržištu Srbije.

Količina aktivne materije u % 90,00% Metamitron
Datum registracije 27.07.2009.
Registracija važi do 31.12.2019.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primenu zaliha -
Proizvodi Sulphur Mills
Distributeri

Aktivne materije

Metamitron (90,00%)

Ova aktivna materija izaziva inhibiciju procesa fotosinteze svojstvenu svim zelenim biljkama koja svetlosnu energiju sunca pretvara u šećere. Zemljišni (rezidualni) i manje folijarni (kontaktni) preparat za suzbijanje je...