Betanal expert

Proizvodu Betanal expert je ukinuta/istekla registracije na dan 31.12.2019. Dopuštena je prodaja zaliha do datuma u polju krajnji rok za prodaju zaliha, a dopuštena je i primena zaliha do datuma u polju krajnji rok za primena zaliha.

Količina aktivne materije u % 7,10% Desmedifam , 11,20% Etofumesat , 9,10% Fenmedifam
Datum registracije 28.05.2012.
Registracija važi do 31.12.2019.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primenu zaliha -
Proizvodi Bayer d.o.o.
Distributeri

Aktivne materije

Desmedifam (7,10%)

Ova aktivna materija izaziva inhibiciju procesa fotosinteze svojstvenu svim zelenim biljkama kojim svetlosnu energiju sunca pretvara u šećere. Kontaktno dejstvo. Uspešno suzbija korove iz porodice Amaranthaceae i mnoge d...

Etofumesat (11,20%)

Ova aktivna materija izaziva inhibiciju sinteze lipida neophodnih za izgradnju ćelijske membrane, harmoniju razvoja i normalne funkcije unutar biljke. Zemljišni kontaktni i rezidualni preparat za suzbijanje jednogodišnji...

Fenmedifam (9,10%)

Ova aktivna materija izaziva inhibiciju procesa fotosinteze svojstvenu svim zelenim biljkama kojim svetlosnu energiju sunca pretvara u šećere. Kontaktni herbicid za upotrebu u kombinaciji s drugim aktivnim materijama u s...