Borneo

Proizvod Borneo više nije na spisku i nije aktivan.

Količina aktivne materije u % Etoksazol
Datum registracije 17.01.2013.
Registracija važi do 31.12.2022.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primenu zaliha -
Proizvodi Sumitomo
Distributeri

Aktivne materije

Etoksazol

To je novi kontaktni selektivni akaricid. Deluje kontaktno i digestivno, larvicidno i ovicidno na sve stadijume i jaja štetočina. Prikladan za primenu u integrisanoj zaštiti bilja. Izrazito je selektivan. Ima dozvolu za...