Brasan 540 EC

Proizvod Brasan 540 EC više nije na spisku i nije aktivan.

Količina aktivne materije u % Klomazon
Datum registracije -
Registracija važi do -
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primenu zaliha -
Proizvodi Syngenta Agro d.o.o.
Distributeri

Aktivne materije

Klomazon

Ova aktivna materija izaziva inhibiciju više sličnih enzima (HPPD), odgovornih za sintezu karotenoida. Bez karotenoida, koji imaju zaštitnu ulogu, molekul hlorofila se vrlo brzo razgrađuje, pa su novi listovi bele ili sv...