Butoxone DB

Količina aktivne materije u % 43,50% 2,4-DB-Na sо
Datum registracije 30.05.2008.
Registracija važi do 31.12.2019.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primenu zaliha -
Proizvodi Nufarm
Distributeri

Aktivne materije

2,4-DB-Na sо (43,50%)