Cabrio Top

Proizvod Cabrio Top više nije na spisku i nije aktivan.

Količina aktivne materije u % Metiram + Piraklostrobin
Datum registracije -
Registracija važi do -
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primenu zaliha -
Proizvodi BASF
Distributeri

Aktivne materije

Metiram

Pripada grupi ditiokarbamata. Ima više mesta delovanja. Kontaktni fungicid širokog spektra delovanja protiv bolesti vinove loze, voća, povrća, suncokreta i ukrasnog bilja. Primenjuje se na suncokretu dva, a na paradajzu...

Piraklostrobin

Kombinovani preventivni fungicid za suzbijanje bolesti vinove loze, ječma i šećerne repe. LD50 = 5000. Karenca: 42 dana vinova loza, ječam; 35 dana šećerna repa, jabuke.