Calypso 480 SC

Proizvodu Calypso 480 SC je ukinuta/istekla registracije na dan 31.12.2019. Dopuštena je prodaja zaliha do datuma u polju krajnji rok za prodaju zaliha, a dopuštena je i primena zaliha do datuma u polju krajnji rok za primena zaliha.

Količina aktivne materije u % 4,80% Tiakloprid
Datum registracije 26.09.2011.
Registracija važi do 31.12.2019.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primenu zaliha -
Proizvodi Bayer d.o.o.
Distributeri

Aktivne materije

Tiakloprid (4,80%)

Ometa prenos nadražaja u nervnom sistemu. Visokoefikasan na niskim i visokim temperaturama. Vrlo brzo ulazi u tkivo biljke. Deluje kontaktno i želudačno. Nije opasan za oprašivače, pa može da se primeni i tokom cvetanja....