Cambio

Proizvod Cambio više nije na spisku i nije aktivan.

Količina aktivne materije u % Dikamba + Bentazon + Bentazon Na-so + Dikamba Na-so
Datum registracije -
Registracija važi do -
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primenu zaliha -
Proizvodi BASF
Distributeri

Aktivne materije

Dikamba

Ova aktivna materija izaziva poremećaj ravnoteže hormona odgovornih za izduživanje i deljenje ćelija, sintezu belančevina i disanje. Translokacioni preparat za suzbijanje jednogodišnjih i nekih višegodišnjih širokolisnih...

Bentazon

Ova aktivna materija izaziva inhibiciju procesa fotosinteze svojstvenu svim zelenim biljkama kojim svetlosnu energiju sunca pretvara u šećere. Deluje isključivo preko zelenih (živih) biljnih delova. Ugrađuje se u hlorofi...

Bentazon Na-so

Dikamba Na-so