Comrade

Proizvod Comrade više nije na spisku i nije aktivan.

Količina aktivne materije u % Azoksistrobin + Ciprokonazol
Datum registracije 15.12.2014.
Registracija važi do 01.12.2024.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primenu zaliha -
Proizvodi Sharda Cropchem Limited
Distributeri

Aktivne materije

Azoksistrobin

Preparat iz nove generacije fungicida s potpuno drugačijim mehanizmom delovanja u odnosu na inhibitore biosinteze sterola. Suzbija najvažnije bolesti na žitaricama i vinovoj lozi kao što su: plamenjača, pepelnica, crvena...

Ciprokonazol

Deluje kao inhibitor biosinteze sterola. Sistemik širokog spektra. Suzbija bolesti žitarica: Blumeria graminis, Puccinia spp, Septoria spp, Rhynchosporium secalis, Pyrenophora teres, te smanjuje napad Fusariuma na klasu....