Confidor 200 SL

Proizvodu Confidor 200 SL je ukinuta/istekla registracije na dan 31.12.2019. Dopuštena je prodaja zaliha do datuma u polju krajnji rok za prodaju zaliha, a dopuštena je i primena zaliha do datuma u polju krajnji rok za primena zaliha.

Količina aktivne materije u % 2,00% Imidakloprid
Datum registracije 09.05.2003.
Registracija važi do 31.12.2019.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primenu zaliha -
Proizvodi Bayer d.o.o.
Distributeri

Aktivne materije

Imidakloprid (2,00%)

Izrazito sistemični insekticid, dozvoljen za suzbijanje mnogih insekata koji sisaju i nekih koji grizu uključujući mnoge vektore viroza. Deluje kontaktno i želudačno. U spektru obuhvata: lisne vaši, duvanovog tripsa, šti...