Conviso one

Proizvod Conviso one više nije na spisku i nije aktivan.

Količina aktivne materije u % Foramsulfuron + Tienkarbazon-metil
Datum registracije -
Registracija važi do -
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primenu zaliha -
Proizvodi Bayer d.o.o.
Distributeri

Aktivne materije

Foramsulfuron

Noviji preparat iz grupe sulfonilureja za primenu posle nicanja gajene biljke. Namenjen je za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova u merkantilnom kukuruzu. Korovska biljka usvaja for...

Tienkarbazon-metil