Cormax

Količina aktivne materije u % 7,50% Ciprodinil
Datum registracije 17.12.2012.
Registracija važi do 01.12.2022.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primenu zaliha -
Proizvodi Shanghai Mio
Distributeri

Aktivne materije

Ciprodinil (7,50%)

Fungicid sa preventivnim i kurativnim dejstvom na krastavost. Uspešno suzbija pepelnicu i moniliju. Treba ga primeniti od faze mišjih ušiju do kraja cvetanja. Delotvoran i na niskim temperaturama, a 2 sata nakon prskanja...