Crveno ulje

Proizvodu Crveno ulje je ukinuta/istekla registracije na dan 31.12.2019. Dopuštena je prodaja zaliha do datuma u polju krajnji rok za prodaju zaliha, a dopuštena je i primena zaliha do datuma u polju krajnji rok za primena zaliha.

Količina aktivne materije u % Kombinacija bakra i mineralnih ulja + Bakar iz bakar-oksida
Datum registracije 24.06.2004.
Registracija važi do 31.12.2019.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primenu zaliha -
Proizvodi Herbos d.d.
Distributeri

Aktivne materije

Kombinacija bakra i mineralnih ulja

Koriste se za suzbijanje bolesti jezgričavog i koštičavog voća (tzv. "plavo pranje"),  kao i za uništavanje štitastih i lisnih vaši, crvenog pauka i drugih štetočina koji zimuju na voćkama i vinovoj lozi. Primena samo to...

Bakar iz bakar-oksida