Cycocel 750

Količina aktivne materije u % 75,00% Hlormekvat-hlorid
Datum registracije 13.11.2008.
Registracija važi do 31.12.2019.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primenu zaliha -
Proizvodi BASF
Distributeri

Aktivne materije