Cyflamid 5 EW

Proizvod Cyflamid 5 EW više nije na spisku i nije aktivan.

Količina aktivne materije u % Ciflufenamid
Datum registracije -
Registracija važi do -
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primenu zaliha -
Proizvodi Nisso Chemical Europe
Distributeri

Aktivne materije

Ciflufenamid

Fungicid namenjen za suzbijanje pepelnice vinove loze.