Debut Duo Active,

Proizvodu Debut Duo Active, je ukinuta/istekla registracije na dan 07.09.2017. Dopuštena je prodaja zaliha do datuma u polju krajnji rok za prodaju zaliha, a dopuštena je i primena zaliha do datuma u polju krajnji rok za primena zaliha.

Proizvod više nije dostupan kod navedenih distributera na tržištu Srbije.

Količina aktivne materije u %
Datum registracije 07.09.2015.
Registracija važi do 07.09.2017.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primenu zaliha -
Proizvodi Du Pont
Distributeri