Decis expert

Proizvodu Decis expert je ukinuta/istekla registracije na dan 31.12.2019. Dopuštena je prodaja zaliha do datuma u polju krajnji rok za prodaju zaliha, a dopuštena je i primena zaliha do datuma u polju krajnji rok za primena zaliha.

Količina aktivne materije u % Deltametrin
Datum registracije 20.10.2003.
Registracija važi do 31.12.2019.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primenu zaliha -
Proizvodi Bayer d.o.o.
Distributeri

Aktivne materije

Deltametrin

Kontaktni i želudačni insekticid širokog spektra dejstva. Efikasan i u vrlo niskim dozama. Ima dugo rezidualno delovanje. Koristi se za suzbijanje jabukinog, breskvinog i šljivinog smotavca, kruškine buve, grozdovih molj...