Decis expert

Proizvod Decis expert više nije na spisku i nije aktivan.

Količina aktivne materije u % Deltametrin
Datum registracije -
Registracija važi do -
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primenu zaliha -
Proizvodi Bayer d.o.o.
Distributeri

Aktivne materije

Deltametrin

Kontaktni i želudačni insekticid širokog spektra dejstva. Efikasan i u vrlo niskim dozama. Ima dugo rezidualno delovanje. Koristi se za suzbijanje jabukinog, breskvinog i šljivinog smotavca, kruškine buve, grozdovih molj...