Delegate 250 WG

Proizvod Delegate 250 WG više nije na spisku i nije aktivan.

Količina aktivne materije u %
Datum registracije -
Registracija važi do -
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primenu zaliha -
Proizvodi Dow AgroSciences
Distributeri