Detia wuhlmausgas

Proizvod Detia wuhlmausgas više nije na spisku i nije aktivan.

Količina aktivne materije u % Kalcijum karbid
Datum registracije 25.01.2011.
Registracija važi do 20.01.2021.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primenu zaliha -
Proizvodi Detia Degesch
Distributeri

Aktivne materije