Dimilin SC 48

Proizvodu Dimilin SC 48 je ukinuta/istekla registracije na dan 31.12.2019. Dopuštena je prodaja zaliha do datuma u polju krajnji rok za prodaju zaliha, a dopuštena je i primena zaliha do datuma u polju krajnji rok za primena zaliha.

Količina aktivne materije u % Diflubenzuron
Datum registracije 10.11.2005.
Registracija važi do 31.12.2019.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primenu zaliha -
Proizvodi Chemtura Europe d.o.o.
Distributeri

Aktivne materije

Diflubenzuron

Inhibitor hitinaze i stvaranja hitina neophodnog za presvlačenje larvi. Perzistentan u okolini. Koristi se protiv gusenica gubara, borovog četnika, dudovca, kestenovog moljca, minera, jabukinog smotavca, kruškine buve, l...