Dual Gold 960 EC

Proizvodu Dual Gold 960 EC je ukinuta/istekla registracije na dan 31.12.2019. Dopuštena je prodaja zaliha do datuma u polju krajnji rok za prodaju zaliha, a dopuštena je i primena zaliha do datuma u polju krajnji rok za primena zaliha.

Količina aktivne materije u % S-metolahlor
Datum registracije 10.05.2004.
Registracija važi do 31.12.2019.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primenu zaliha -
Proizvodi Syngenta Agro d.o.o.
Distributeri

Aktivne materije

S-metolahlor

Ova aktivna materija zaustavlja rast naklijalog semena uskolisnih i manjeg broja jednogodišnjih širokolisnih korova. Ima sve odlike zemljišnih preparata. U zemljištu “radi” oko mesec dana budući da mu je poluvreme razgra...