Duo Pak Tarot 25 DF + Mustang

Proizvod Duo Pak Tarot 25 DF + Mustang više nije na spisku i nije aktivan.

Količina aktivne materije u % Rimsulfuron + Florasulam + 2,4 – D
Datum registracije -
Registracija važi do -
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primenu zaliha -
Proizvodi Dow AgroSciences
Distributeri -

Aktivne materije

Rimsulfuron

Kao i kod nikosulfurona jednogodišnje trave ne smeju da imaju više od 5 listova inače je potpuno neefikasan! Sistemični folijarni herbicid koji se translocira u celu biljku i koncentriše u tačkama rasta. Kukuruz u vreme...

Florasulam

Preparat je namenjen za suzbijanje širokolisnih korova u svim ozimim i jarim žitaricama. LD50 > 6000. S.O.= III. Karenca: OVP.

2,4 – D

Ova aktivna materija izaziva poremećaj ravnoteže hormona odgovornih za izduživanje i deobu ćelije, sintezu proteina i disanje. 2,4 - D je selektivni translokacioni preparat za suzbijanje nekih jednogodišnjih i višegodišn...