Envidor 240 SC

Proizvodu Envidor 240 SC je ukinuta/istekla registracije na dan 31.12.2019. Dopuštena je prodaja zaliha do datuma u polju krajnji rok za prodaju zaliha, a dopuštena je i primena zaliha do datuma u polju krajnji rok za primena zaliha.

Količina aktivne materije u % 2,40% Spirodiklofen
Datum registracije 22.11.2005.
Registracija važi do 31.12.2019.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primenu zaliha -
Proizvodi Bayer d.o.o.
Distributeri

Aktivne materije

Spirodiklofen (2,40%)

Sistemični aficid. Ima dozvolu za suzbijanje crvenog voćnog pauka u voćnjacima i vinogradima. Naročito se preporučuje u slučaju pojave rezistentnosti. Prikladan u integrisanoj zaštiti bilja. S.O = III. LD50 5820. Karenca...