Equip

Količina aktivne materije u % 2,25% Foramsulfuron , 2,25% Izoksadifen-etil
Datum registracije 25.05.2012.
Registracija važi do 31.12.2019.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primenu zaliha -
Proizvodi Bayer d.o.o.
Distributeri

Aktivne materije

Foramsulfuron (2,25%)

Noviji preparat iz grupe sulfonilureja za primenu posle nicanja gajene biljke. Namenjen je za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova u merkantilnom kukuruzu. Korovska biljka usvaja for...

Izoksadifen-etil (2,25%)