Faban

Proizvod Faban više nije na spisku i nije aktivan.

Količina aktivne materije u % Pirimetanil + Ditianon
Datum registracije -
Registracija važi do -
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primenu zaliha -
Proizvodi BASF
Distributeri

Aktivne materije

Pirimetanil

Ova aktivna materija sprečava izlučivanje enzima patogenih gljivica neophodnih za proces infekcije i prodiranje cevi klica u ćelije domaćina. Deluje kontaktno i translaminearno. Primenjuje se preventivno i kurativno za s...

Ditianon

Koristi se za suzbijanje fuzikladijuma, plamenjače vinove loze, crne pegavosti lastara, lisne pegavosti višnje i kovrdžavosti i šupljikavosti lista breskve. Može da nadraži kožu i sluzokožu. Može se primenjivati u svim r...