Falcon EC 460

Proizvod Falcon EC 460 više nije na spisku i nije aktivan.

Količina aktivne materije u % Tebukonazol + Triadimenol + Spiroksamin
Datum registracije -
Registracija važi do -
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primenu zaliha -
Proizvodi Bayer d.o.o.
Distributeri

Aktivne materije

Tebukonazol

Sistemik širokog spektra. Deluje kao inhibitor biosinteze sterola. Suzbija bolesti žitarica: Erysiphe graminis, Puccinia spp, Septoria spp, Rhynchosporium secalis, Pyrenophora teres, te značajnije smanjuje napad Fusarium...

Triadimenol

Deluje kao inhibitor biosinteze sterola. Metabolit triadimefona sa sličnim spektrom. LD50 700-1500. S.O. = III. Dozvoljena najviše 2-3 tretiranja. Karenca: 35 dana za stone sorte vinove loze, 42 dana za vinske sorte vino...

Spiroksamin

Spiroksamin ometa biosintezu ergosterola na četiri potpuno različita mesta u odnosu na triazole. Koristi se za suzbijanje: pepelnice, rđe na pšenici i ječmu, sive pegavosti lista ječma, pepelnice na vinovoj lozi. Kombina...