Fantic M

Proizvod Fantic M više nije na spisku i nije aktivan.

Količina aktivne materije u % Mankozeb
Datum registracije -
Registracija važi do -
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primenu zaliha -
Proizvodi Isagro
Distributeri

Aktivne materije

Mankozeb

Pripada grupi ditiokarbamata. Ima više mesta delovanja. Suzbija fuzikladijum, šupljikavost, plamenjaču vinove loze i krompira, rđe i septorioze strnih žita i druge bolesti. LD50 6750. S. O. = III. Karenca: 14 dana parada...