Floyd

Proizvod Floyd više nije na spisku i nije aktivan.

Količina aktivne materije u %
Datum registracije 28.08.2013.
Registracija važi do 15.08.2023.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primenu zaliha -
Proizvodi Shanghai Mio
Distributeri