Force 1.5 G

Proizvod Force 1.5 G više nije na spisku i nije aktivan.

Količina aktivne materije u % Teflutrin
Datum registracije -
Registracija važi do -
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primenu zaliha -
Proizvodi Syngenta Agro d.o.o.
Distributeri

Aktivne materije

Teflutrin

Najrastvorljiviji i najisparljiviji piretroid III generacije, prikladan za suzbijanje štetočina u zemljištu na pšenici, šećernoj repi, kukuruzu i suncokretu. Ne koristiti ga u soji i povrću. Ne tretirati seme sa više od...