Furore Super

Proizvod Furore Super više nije na spisku i nije aktivan.

Količina aktivne materije u % Fenoksaprop-P + Fenoksaprop-P-etil
Datum registracije -
Registracija važi do -
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primenu zaliha -
Proizvodi Bayer d.o.o.
Distributeri

Aktivne materije

Fenoksaprop-P

Herbicid za suzbijanje uskolisnih, semenskih i nekih višegodišnjih travnih korova u šećernoj repi, soji i suncokretu.

Fenoksaprop-P-etil