Galofungin

Količina aktivne materije u % 5,00% Karbendazim
Datum registracije 07.10.2004.
Registracija važi do 31.12.2019.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primenu zaliha -
Proizvodi Galenika Fitofarmacija
Distributeri -

Aktivne materije

Karbendazim (5,00%)

Dozvoljen je za suzbijanje: Cerkospore, Pseudocercosporella herpotrichoides, Septoria spp. i Fusariuma na klasu pšenice, uz uslov da se ne prekorači doza od 180 g aktivne materije po hektaru. Nadalje suzbija Monilia laxa...