Glyfos

Količina aktivne materije u % 36,00% Glifosat
Datum registracije 15.07.2013.
Registracija važi do 31.12.2019.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primenu zaliha -
Proizvodi Cheminova A/S
Distributeri

Aktivne materije

Glifosat (36,00%)

Glifosat je neselektivni izrazito sistemski, translokacioni preparat za suzbijanje velikog broja jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova te višegodišnjih korova s dubokim korenom, rizomima i krtolama. Najčešće se ko...