Grom

Proizvodu Grom je ukinuta/istekla registracije na dan 31.10.2019. Dopuštena je prodaja zaliha do datuma u polju krajnji rok za prodaju zaliha, a dopuštena je i primena zaliha do datuma u polju krajnji rok za primena zaliha.

Količina aktivne materije u % Lambda-cihalotrin
Datum registracije 19.06.2007.
Registracija važi do 31.10.2019.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primenu zaliha -
Proizvodi Agromarket
Distributeri -

Aktivne materije

Lambda-cihalotrin

Piretroid četvrte generacije, širokog spektra sa CF 3 – hlor vinilnom grupom. Suzbija štetočine u voćarstvu, na vinovoj lozi, šećernoj repi, uljanoj repici, zatim krompirovu zlaticu, lemu i druge. U šumama suzbija hrasto...