Habit 75 WG

Proizvodu Habit 75 WG je ukinuta/istekla registracije na dan 31.12.2019. Dopuštena je prodaja zaliha do datuma u polju krajnji rok za prodaju zaliha, a dopuštena je i primena zaliha do datuma u polju krajnji rok za primena zaliha.

Količina aktivne materije u % Tifensulfuron + Tifensulfuron-metil
Datum registracije 23.04.2009.
Registracija važi do 31.12.2019.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primenu zaliha -
Proizvodi GAT
Distributeri

Aktivne materije

Tifensulfuron

Preparat koji se koristi posle nicanja gajene biljke za suzbijanje širokolisnih korova u kukuruzu 2-5 listova i soji od 1-3 troliske. Optimalno vreme za suzbijanje je kada su korovi u stadijumu 2-4 lista. Biljka ga vrlo...

Tifensulfuron-metil

Deluje kao herbicid za suzbijanje širokolisnih korova.