Infinito SC

Proizvodu Infinito SC je ukinuta/istekla registracije na dan 31.12.2019. Dopuštena je prodaja zaliha do datuma u polju krajnji rok za prodaju zaliha, a dopuštena je i primena zaliha do datuma u polju krajnji rok za primena zaliha.

Količina aktivne materije u % 6,25% Propamokarb - hidrohlorid , 0,63% Fluopikolid
Datum registracije 17.07.2009.
Registracija važi do 31.12.2019.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primenu zaliha -
Proizvodi Bayer d.o.o.
Distributeri

Aktivne materije

Propamokarb - hidrohlorid (6,25%)

Uspešno suzbija patogene gljivice iz rodova: Pythium, Phythophtora, Plasmopara, Pseudo - peronospora, Peronospora i Bremia. Protiv plamenjače krastavaca primenjuje se zalivanjem nakon nicanja ili presađivanja s 0,2 lit....

Fluopikolid (0,63%)