Lentagran

Količina aktivne materije u % 45,00% Piridat
Datum registracije 03.03.2015.
Registracija važi do 03.03.2025.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primenu zaliha -
Proizvodi Belchim Crop Protection d.o.o.
Distributeri

Aktivne materije

Piridat (45,00%)