Lentagran 45 WP

Proizvod Lentagran 45 WP više nije na spisku i nije aktivan.

Količina aktivne materije u % Piridat
Datum registracije -
Registracija važi do -
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primenu zaliha -
Proizvodi Belchim Crop Protection N.V./S.A.
Distributeri

Aktivne materije