Leopard 5 EC

Proizvod Leopard 5 EC više nije na spisku i nije aktivan.

Količina aktivne materije u % Kvizalofop-p-etil
Datum registracije -
Registracija važi do -
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primenu zaliha -
Proizvodi Agan
Distributeri

Aktivne materije

Kvizalofop-p-etil

Ova aktivna materija izaziva inhibiciju enzima ACCase odgovornog za sintezu lipida neophodnog u izgradnji ćelijskih membrana i to isključivo kod trava. Ćelijske membrane određuju šta može da uđe ili izađe iz ćelije. U re...