Linus

Količina aktivne materije u % 1,87% Ciprodinil , 1,25% Tebukonazol
Datum registracije 15.01.2014.
Registracija važi do 10.10.2023.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primenu zaliha -
Proizvodi Adama Makhteshim Ltd.
Distributeri

Aktivne materije

Ciprodinil (1,87%)

Fungicid sa preventivnim i kurativnim dejstvom na krastavost. Uspešno suzbija pepelnicu i moniliju. Treba ga primeniti od faze mišjih ušiju do kraja cvetanja. Delotvoran i na niskim temperaturama, a 2 sata nakon prskanja...

Tebukonazol (1,25%)

Sistemik širokog spektra. Deluje kao inhibitor biosinteze sterola. Suzbija bolesti žitarica: Erysiphe graminis, Puccinia spp, Septoria spp, Rhynchosporium secalis, Pyrenophora teres, te značajnije smanjuje napad Fusarium...