Lontrel 300

Proizvod Lontrel 300 više nije na spisku i nije aktivan.

Količina aktivne materije u % Klopiralid
Datum registracije 04.11.2011.
Registracija važi do 01.11.2021.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primenu zaliha -
Proizvodi Dow AgroSciences
Distributeri

Aktivne materije

Klopiralid

Ova aktivna materija izaziva poremećaj ravnoteže hormona odgovornih za izduživanje i deobu ćelije, sintezu belančevina i disanje. Preparat namenjen za suzbijanju važnih širokolisnih korova tokom vegetacije. Najbolji učin...