Luna Experience

KARENCA (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve):

Jabuka i vinova loza 14 dana; višnja 7 dana.

MEŠANJE SA DRUGIM PESTICIDIMA:

- kod primene u vinovoj lozi, mešanje sa preparatima na bazi fluopikolida nije dozvoljeno.

NAPOMENE:

- Luna Experience je efikasna u suzbijanju čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke; kada je pritisak bolesti izuzetno jak, preporučeno je kombinovanje sa kontaktnim fungicidima;

- uvek težiti preventivnoj zaštiti u skladu sa prognozom pojave bolesti;

- kod primene u vinovoj lozi: a) ukoliko se u toku vegetacije Luna Experience primeni jedanput, tada je dozvoljena maksimalno jedna primena preparata  na  bazi  fluopikolida; b) ukoliko se Luna Experience koristi dva puta u toku vegetacije, primena preparata na bazi fluopikolida nije dozvoljena.

Količina aktivne materije u % 20,00% Tebukonazol , 20,00% Fluopiram
Datum registracije 16.10.2013.
Registracija važi do 05.10.2023.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primenu zaliha -
Proizvodi Bayer d.o.o.
Distributeri

Aktivne materije

Tebukonazol (20,00%)

Sistemik širokog spektra. Deluje kao inhibitor biosinteze sterola. Suzbija bolesti žitarica: Erysiphe graminis, Puccinia spp, Septoria spp, Rhynchosporium secalis, Pyrenophora teres, te značajnije smanjuje napad Fusarium...

Fluopiram (20,00%)